rssheader

17/09/2021

Ra mắt Trung tâm CNTT và Học liệu Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)

Hà Nguyên - 26/04/2021, 16:29 GMT+07 | Kết nối
Đại diện ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Ngoại ngữ cắt băng ra mắt Trung tâm CNTT và Học liệu trường ĐH Ngoại ngữ Đại diện ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Ngoại ngữ cắt băng ra mắt Trung tâm CNTT và Học liệu trường ĐH Ngoại ngữ

PGS.TS Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng cho biết: "Sự ra đời của trung đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy – học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các môn học có ứng dụng công nghệ thông tin; truyền thông các hoạt động chung của nhà trường trên hệ thống công nghệ thông tin; quản lý, tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống học liệu phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học..."

Trung tâm được đầu tư quy mô, khang trang với không gian xanh cho sinh viên tự nghiên cứu, học tập, phòng đọc hiện đại thân thiện, hệ thống trường quay ảo…

Góc dạy học, thảo luận, học nhóm... đa phương tiện của Trung tâm CNTT và Học liệu, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trung Tâm CNTT và Học liệu ĐH Ngoại ngữ ra đời là phù hợp với xu thế cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 của thế giới, cũng như thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, thực hiện chủ trương của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng Đề án tổng thể về chuyển đổi số trong giáo dục.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ kỳ vọng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng tận dụng, khai thác được nền tảng của Trung tâm CNTT và học liệu để xây dựng một Nhà trường chuyển đổi số ở những nội dung: Tiếp tục thúc đẩy hiệu quả chất lượng giáo duc bằng việc chú trọng các thành tố: tự định hướng, tự tạo động lực, tính thích ứng cao, nguồn lực, tài nguyên, học liệu mở dựa trên nền tảng công nghệ số.

Xây dựng được 3 thành tố: Nền tảng số, người dạy số và người học số nhằm: tăng cường khả năng đáp ứng của Nhà trường khi tạo ra lứa người học có khả năng thích ứng, có việc làm và tự tạo việc làm, duy trì phát triển chuyên môn và học tập suốt đời. Đa dạng hóa các sản phẩm giáo dục, linh hoạt điều chỉnh quan hệ, vai trò vị trí của người dạy người học trong hệ sinh thái giáo dục, thay đổi về bản chất quá trình quản trị đại học. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm