rssheader

27/01/2021

Quyền được giáo dục hòa nhập

Sỹ Điền - 25/12/2018, 07:00 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Trả lời: Trước hết, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi, nhà trường mà con bạn đang theo học để chúng tôi có ý kiến góp ý. Về nội dung bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Việc giáo viên tự ý xếp con bạn vào dạng khuyết tật là không đúng với chức năng nhiệm vụ. Điều 15 Luật Người khuyết tật quy định: Việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Trong các trường hợp sau đây thì việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định y khoa thực hiện: Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật; Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; Có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, chính xác.

Trường hợp đã có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động, thì việc xác định mức độ khuyết tật theo quy định của Chính phủ.

Giả sử trong trường hợp con bạn đã được cơ quan chức năng giám định là khuyết tật, thì cháu vẫn có quyền được giáo dục hòa nhập theo quy định của Luật Người khuyết tật. Mọi hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật đều là vi phạm pháp luật về Luật Người khuyết tật.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật được hướng dẫn tại Thông tư số: 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/1/2018 của Bộ GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm