rssheader

21/01/2021

Phụ cấp trách nhiệm cho nhân viên làm việc tại trường bán trú

Hải Bình - 19/08/2020, 14:33 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Ngày 20/6/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Nghị định quy định một số chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại trường chuyên biệt, trong đó có đối tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú. 

Điều 6 của Nghị định chỉ quy định “Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các trường chuyên biệt được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương tối thiểu”, không quy định phụ cấp trách nhiệm đối với nhân viên công tác tại trường bán trú. 

Về kiến nghị của cử tri, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp thu kiến nghị và nghiên cứu, xem xét tham mưu cho Chính phủ trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm