Phụ cấp trách nhiệm công việc không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

GD&TĐ - Em hiện làm thủ quỹ của trường học và được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1. Xin hỏi phụ cấp này của em có được dùng để đóng bảo hiểm xã hội không? - Quách Tuấn Lan (quachtuanlan****@gmail.com).
Phụ cấp trách nhiệm công việc không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

* Trả lời:

Theo Điểm d Khoản 2 Phần II Thông tư số: 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội và theo thư bạn viết bạn là thủ quỹ trường học do đó phụ cấp trách nhiệm công việc của bạn ở mức 4, hệ số 0.1.

Phụ cấp trách nhiệm công việc được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; Khi không làm công việc có quy định hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc từ một tháng trở lên thì không được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc (áp dụng theo Khoản 2 Mục III của Thông tư số: 05/2005/TT-BNV).

Như vậy, phụ cấp trách nhiệm công việc thủ quỹ của bạn sẽ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Ảnh minh họa/INT

Cuộc chiến nước sạch

GD&TĐ - Liên Hợp Quốc cảnh báo, nguồn nước của thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng do việc tiêu thụ nước vô tội vạ và phát triển quá mức như hiện nay.