Người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3

GD&TĐ - Tôi là giáo viên được phân công hướng dẫn giáo viên tập sự cho một giáo viên mới được tuyển dụng. Tôi được biết nếu hướng dẫn tập sự thì được hưởng phụ cấp.
Ảnh minh họa/innternet
Ảnh minh họa/innternet

Tuy nhiên, khi tôi kiến nghị lên thì được trả lời là không quy định này và cho rằng tôi là người hay thắc mắc, kiến nghị những chuyện không có thực. Xin Tòa soạn giải thích rõ để tôi có cơ sở đề nghị lên cấp trên? - Ngô Thị Miên (ngomien***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 3,4,5 Điều 22 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định:

- Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

- Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành.

- Người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu bạn được giao hướng dẫn tập sự thì sẽ được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành.

Như vậy, bạn có thể viện chứng văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để kiến nghị với hiệu trưởng và cấp trên nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

Chương trình “Trường em thay áo mới” tiến hành sơn mới trường học tại Sóc Trăng.

Trường học Sóc Trăng 'thay áo mới'

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng vừa nghiệm thu và bàn giao các điểm trường được sơn mới trong chương trình “Trường em thay áo mới” tại huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên.
ThS Nguyễn Hoài Phong giới thiệu đồng hồ nước thông minh.

Hệ thống đo lường nước thông minh

GD&TĐ - Hệ thống đo lường nước thông minh là giải pháp cải tiến công nghệ do các nhà khoa học Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) phát triển.