rssheader

24/11/2020

Ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Hải Bình - 09/12/2019, 17:13 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng để chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt là các văn bản có quy định dễ dẫn đến bệnh thành tích; hoàn thiện dự thảo để trình lại Chính phủ Nghị định quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia, quốc tế (thay thế Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg).

Tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp của ngành Giáo dục để thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) của đất nước.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT ngày 29/12/2016 của Bộ GD&ĐT về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; công tác tuyên truyền về những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, các điển hình tiên tiến xuất sắc nhằm khơi dậy nhiệt huyết và ý thực tự hào nghề nghiệp của đội ngũ; đổi mới việc xây dựng các tiêu chí thi đua, bình xét đánh giá thi đua, xét khen thưởng đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục cũng sẽ tổ chức triển khai công tác xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 15, năm 2020. Chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục vào quý III năm 2020. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm