rssheader

01/12/2020

Mức lương khởi điểm của giáo viên tốt nghiệp ĐHSP mầm non

Sỹ Điền - 19/10/2018, 07:27 GMT+07 | Kết nối
Giờ luyện kỹ năng cho trẻ mầm non 5 tuổi Giờ luyện kỹ năng cho trẻ mầm non 5 tuổi

* Trả lời: Khoản 1 Điều 22 và Điều 23 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức” quy định: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định này. Người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Nếu người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì quyết định hoặc làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Nếu người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì thực hiện theo Khoản 1 Điều 24 Nghị định này.

Như vậy, sau khi hết tập sự bạn sẽ được hưởng 100% lương, hệ số 1,86. Cụ thể theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7/2018 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, thì cách tính mức lương sẽ là mức lương cơ sở nhân với hệ số lương hiện hưởng. Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.390 đồng/tháng. Như vậy với trường hợp của bạn, mức lương sẽ là: 1.390.000 đồng/tháng x 1,86 = 2.585.400 đồng/tháng.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: [email protected]

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm