rssheader

17/05/2021

Miễn giảm học phí theo lộ trình

Hải Bình - 22/08/2020, 06:44 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 99 Luật Giáo dục 2019 quy định: “Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí. Trẻ em mầm non 5 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại Khoản  4 Điều này và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định”.

Để bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và khả năng ngân sách Nhà nước, trước mắt đề nghị các địa phương thực hiện việc không thu học phí đối với học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục theo đúng quy định của Luật Giáo dục 2019. Đối với học sinh trung học cơ sở sẽ thực hiện việc miễn giảm học phí theo lộ trình phù hợp với điều kiện của ngân sách của Chính phủ.

Riêng đối với học sinh trung học phổ thông, Bộ GD&ĐT xin ghi nhận ý kiến của cử tri, tiếp tục nghiên cứu và đề xuất với các bộ, ngành để báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét quyết định bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm