rssheader

22/09/2021

Hợp nhất văn bản quy định về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Hải Bình - 08/06/2021, 17:08 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/ITN Ảnh minh họa/ITN

Quyết định gồm 5 chương, 36 điều, quy định: Nhiệm vụ của giáo sư và phó giáo sư; Tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư, phó giáo sư; Công trình khoa học được tính điểm quy đổi; Cách tính điểm cho tác giả của công trình khoa học; 

Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; Hình thức, quy cách bộ hồ sơ đăng ký; Thủ tục đăng ký; Tổ chức xét tại cơ sở giáo dục đại học;

Cơ cấu và trình tự thành lập Hội đồng Giáo sư nhà nước; Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo sư nhà nước; Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước; Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành;

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Nguyên tắc làm việc của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Trình tự xét tại Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; Trình tự xét tại Hội đồng Giáo sư nhà nước; Quy định trường hợp đặc biệt; Người thẩm định hồ sơ; Quản lý hồ sơ;

Xác định nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Điều kiện bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Trình tự xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo sư, phó giáo sư

Các trường hợp xét hủy bỏ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư; Trình tự xét hủy bỏ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư; Các trường hợp xét miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Trình tự xét miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Trách nhiệm của Bộ GD&ĐT; Trách nhiệm của Bộ Nội vụ; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học.

Xem chi tiết văn bản hợp nhất TẠI ĐÂY

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2018.

Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg; hiệu lực kể từ ngày 31/8/2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm