rssheader

01/12/2020

Đề nghị khen thưởng các nhà tài trợ có đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục

Vân Anh - 24/09/2019, 15:04 GMT+07 | Kết nối
Nhiều nhà tài trợ đã đóng góp, hỗ trợ tự nguyện cho ngành giáo dục. Nhiều nhà tài trợ đã đóng góp, hỗ trợ tự nguyện cho ngành giáo dục.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản đề nghị các Sở GD&ĐT và các cơ sở GD đại học, các trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm quan tâm khen thưởng nhà tài trợ có đóng góp cho sự nghiệp GD-ĐT.

Trong những năm qua, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường trung cấp, cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, góp phần vào sự phát triển giáo dục của nước nhà.

Để ghi nhận công sức của các nhà tài trợ, qua đó góp phần thúc đẩy công tác xã hội hóa giáo dục, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền về nhà tài trợ có đóng góp tại địa phương.

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh khen thưởng, vinh danh các nhà tài trợ trên địa bàn theo thẩm quyền và khen thưởng theo quy định.

Trường hợp nhà tài trợ có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, có ý nghĩa xã hội lớn, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét, quyết định khen thưởng kịp thời.

Tùy trường hợp cụ thể, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp UBND cấp tỉnh để tổ chức vinh danh, trao tặng quyết định khen thưởng tại Bộ hoặc tại địa phương.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm