rssheader

28/11/2020

Cử tri đề nghị sớm ban hành Luật Nhà giáo

Hải Bình - 30/10/2019, 16:10 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Với kiến nghị này, Bộ GD&ĐT cho biết: Năm 2017, Bộ GD&ĐT tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm phát luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2011 - 2016. Trên cơ sở kết quả rà soát nêu trên, một số vấn đề về chính sách nhà giáo đã được Bộ GD&ĐT đề xuất trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại họcLuật Giáo dục (sửa đổi).

Trong chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2020 hiện chưa có kế hoạch xây dựng Luật Nhà giáo. Tuy nhiên, trong năm 2018 - 2019, để chủ động nghiên cứu và đề xuất vấn đề này, Bộ GD&ĐT đã giao cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiên cứu tổng thể về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo), làm cơ sở để đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo trong thời gian tới. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm