rssheader

24/09/2020

Công bố danh mục chuyên ngành, tạp chí khoa học uy tín ngành Khoa học an ninh

Hải Bình - 07/09/2020, 11:13 GMT+07 | Kết nối

Cụ thể các chuyên ngành gồm: Chiến lược, chiến thuật về an ninh, cảnh sát; Điều tra tội phạm; Trinh sát an ninh, cảnh sát; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Tình báo an ninh; Tội phạm học; Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân; Kỹ thuật hình sự.

Danh mục tạp chí uy tín gồm:

Số TT

Tên tạp chí

Chỉ số ISSN

Loại

Cơ quan

xuất bản

1

Công an nhân dân

1859-4409

Tạp chí

Bộ Công an

2

Khoa học và Giáo dục an ninh

1859-4778

Tạp chí

Học viện An ninh nhân dân

3

Cảnh sát nhân dân

1859-4220

Tạp chí

Học viện Cảnh sát nhân dân

4

Lý luận chính trị Công an nhân dân

2354-1393

Tạp chí

Học viện Chính trị Công an nhân dân

5

Khoa học và Huấn luyện tình báo

1859-4395

Tạp chí

Học viện Quốc tế

6

An ninh nhân dân

1859-4115

Tạp chí

Trường Đại học An ninh nhân dân

7

Khoa học Giáo dục cảnh sát

1859-4239

Tạp chí

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

8

 Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - Hậu cần

2354-1008

Tạp chí

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

 Danh mục nhà xuất bản uy tín: Nhà xuất bản Công an Nhân dân.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm