rssheader

20/10/2020

Bộ GD&ĐT lưu ý thực hiện báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2019-2020

Hải Bình - 09/10/2019, 14:05 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Theo đó, để việc triển khai thực hiện báo cáo thống kê trực tuyến trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành (CSDL) tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn được đồng bộ và đảm bảo tiến độ, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT nghiên cứu và hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo các văn bản, tài liệu sau:

Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục;

Tài liệu Hướng dẫn quy trình xây dựng CSDL ngành GD&ĐT kèm theo công văn số 1527/BGDĐT-CNTT; tài liệu hướng dẫn sử dụng trực tuyến các chức năng của phần mềm tại địa chỉ http:/huongdan.csdl.moet.gov.vn và các thông báo được cập nhật tại trang chủ csdl.moet.gov.vn.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật trên địa bàn thực hiện cập nhật dữ liệu đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và nộp báo cáo lên cấp trên, xong trước ngày 15/10/2019.

Trong đó lưu ý đối với các cơ sở giáo dục đã nộp báo cáo kỳ đầu năm học 2019-2020 lên cấp trên trước ngày 30/9/2019 cần phải rà soát lại đầy đủ các thông tin và nộp lại báo cáo.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng GD&ĐT đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra, duyệt dữ liệu báo cáo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, nộp báo cáo lên cấp trên, xong trước ngày 22/10/2019.

Lưu ý tiến hành trả lại báo cáo đối với các cơ sở giáo dục đã nộp báo cáo kỳ đầu năm học 2019-2020 trước ngày 30/9/2019 để rà soát lại đầy đủ các thông tin và nộp lại báo cáo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm