rssheader

28/11/2020

Ban hành 8 chương trình môn học tiếng dân tộc thiểu số

PV - 11/10/2020, 18:04 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong mỗi chương trình môn học đều nêu rõ: đặc điểm môn học, quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu, cấu trúc chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, định hướng về phương pháp giáo dục, định hướng về phương pháp giáo dục, định hướng về kết quả đánh giá giáo dục, giải thích và hướng dẫn thực hiện chương trình.

Chương trình các môn học nói trên được thực hiện theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/11/2020.

Xem chi tiết chương trình giáo dục phổ thông môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Thái TẠI ĐÂY.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm