rssheader

28/11/2020

Bộ GD&ĐT sẽ hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

Minh Phong - 18/11/2019, 15:22 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo dự thảo, Thông tư này hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập, bao gồm: trách nhiệm của người đứng đầu (Hiệu trưởng hoặc Giám đốc, sau đây gọi chung là Hiệu trưởng), nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục; những việc phải công khai để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học biết; những việc nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học được bàn, được tham gia ý kiến trước khi Hiệu trưởng quyết định; những việc nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học giám sát, kiểm tra; trách nhiệm của Hiệu trưởng, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Thông tư này áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; trường chuyên biệt; cơ sở giáo dục thường xuyên; trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm; cơ sở giáo dục đại học.

Thông tư cũng nêu rõ mục đích thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục nhằm phát huy quyền làm chủ của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, người học và nâng cao trách nhiệm của Hiệu trưởng. Đồng thời tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; phòng chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền, hách dịch nhân dân.

Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của Hội đồng trường, của Hiệu trưởng và của các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục.

Dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ sở giáo dục.

>>> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm