Học Công nghệ hóa và sinh học có được giảm học phí?

Hỏi: Chúng tôi là những sinh viên năm thứ nhất khoa Công nghệ hóa và Công nghệ sinh học của một trường đại học công lập. Theo quy định chúng tôi có thuộc đối tượng được giảm 70% học phí hay không? – Nguyễn Thị Cẩm Tú (camtu***@gmail.com).
Học Công nghệ hóa và sinh học có được giảm học phí?

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số: 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giam học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định: 

Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề.

Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Ngày 26/8/2014, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số: 20/2014/TT-BLĐTBXH, ban hành danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

Theo đó, trong bảng danh mục 45 nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (ban hành kèm theo Thông tư số: 20/2014/TT-BLĐTBXH) để áp dụng cho các đối tượng được giảm học phí theo hướng dẫn của Thông tư số: 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, chúng tôi không thấy có nghề về Công nghệ hóa và Công nghệ sinh học.

Do đó, căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, thì trường hợp của các bạn không thuộc đối tượng được miễn học phí 70%.

Chương trình “Trường em thay áo mới” tiến hành sơn mới trường học tại Sóc Trăng.

Trường học Sóc Trăng 'thay áo mới'

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng vừa nghiệm thu và bàn giao các điểm trường được sơn mới trong chương trình “Trường em thay áo mới” tại huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên.