Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng trong quản trị đại học

Hải Bình - 24/01/2019, 14:51 GMT+7 | Giáo dục
PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, phát biểu tại Hội nghịPGS.TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị

TS Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội – điều phối dự án, cho biết: Tháng 11/2016, dự án “Đảm bảo chất lượng trong quản trị đại học” do Tổ chức ĐH Pháp ngữ và Trường ĐH Hà Nội đồng tài trợ đã khởi động. Sau 2 năm triển khai, đến nay Dự án đã hoàn thành.

Dự án gồm các hoạt động: Xây dựng chiến lược phát triển của Trường ĐH Hà Nội; đảm bảo chất lượng 2 chương trình cử nhân ngôn ngữ Pháp và ngôn ngữ Anh; quản lý chất lượng các hoạt động hành chính và các mục tiêu chất lượng.

Kết quả dự án có thể nói đến Chiến lược phát triển Trường ĐH Hà Nội 2018-2030 với 10 lĩnh vực hoạt động. Chiến lược này đã được đối chiếu với sách đảm bảo chất lượng kế hoạch phát triển trường ĐH của Confrasie-AUF. Sách đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo cử nhân của Confrasie-AUF đã được chỉnh sửa, bổ sung thêm tiêu chuẩn của Việt Nam và của HCERES; 2/6 mô-đun của sách đảm bảo chất lượng đã được thí điểm.

Cùng với đó, 113 giảng viên của Trường được bồi dưỡng về chuẩn chất lượng chương trình đào tạo của Việt Nam; 121 lượt người được bồi dưỡng về tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 101 vị trí công việc được mô tả và thí điểm; 35 quy trình công việc được mô tả và thí điểm; 20 mục tiêu chất lượng được xây dựng và thí điểm… 

Hội nghị tổng kết dự án "Đảm bảo chất lượng trong quản trị đại học" và định hướng triển khai kết quả dự án tại Trường ĐH Hà Nội 

Trường ĐH Hà Nội là trường ĐH công lập đầu tiên của Việt Nam giảng dạy tất cả các chương trình đào tạo ĐH và sau ĐH bằng tiếng nước ngoài từ năm 2002.

Từ năm 2015 tới nay, Trường ĐH Hà Nội thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Quyết định 377/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 117/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/11/2017 phiên họp thường kỳ tháng 10/2017.

Việc thực hiện các hoạt động tự chủ giáo dục ĐH là một chiến lược quan trọng của giáo dục Việt Nam, với mục tiêu nâng cao chất lượng cơ bản và toàn diện các hoạt động giáo dục trong 3 lĩnh vực nòng cốt: đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, từ đó thúc đẩy nhanh chóng khả năng hội nhập khu vực và quốc tế của các trường đại học Việt Nam.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm