Hòa Bình: Kiện toàn đội ngũ giáo viên cốt cán cấp THCS, THPT

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, giáo viên cốt cán cấp trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn: Đạt trình độ chuẩn trở lên theo quy định hiện hành; là giáo viên có kinh nghiệm đã tham gia giảng dạy ít nhất từ 3 năm trở lên;

Gương mẫu trong thực hiện quy chế chuyên môn và là người đi đầu trong công tác tự học, tự bồi dưỡng; có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm quy định; có năng lực chuyên môn vững vàng, có uy tín với học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, đặc biệt là giáo viên cùng bộ môn và các cấp quản lý;

Đã tham dự thi giáo viên giỏi và đạt giáo viên giỏi từ cấp cơ sở trở lên; đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp và có học sinh đoạt giải (đối với những môn có thi học sinh giỏi);

Có kinh nghiệm làm việc nhóm, có khả năng linh hoạt trong giải quyết vấn đề, biết chia sẻ, có thái độ khiêm tốn, hòa đồng, đảm bảo tính đoàn kết và tuân thủ theo những quy định trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Với giáo viên cốt cán cấp tỉnh, yêu cầu đạt trình độ chuẩn trở lên theo quy định hiện hành. Riêng bộ môn tiếng Anh, giáo viên cốt cán cấp tỉnh phải đạt trình độ B2 (theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu) đối với giáo viên THCS và trình độ C1 với giáo viên THPT;

Là giáo viên có kinh nghiệm đã tham gia giảng dạy ít nhất 5 năm trở lên; gương mẫu trong thực hiện quy chế chuyên môn; là người đi đầu trong công tác tự học, tự bồi dưỡng; có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm quy định; có năng lực chuyên môn vững vàng, có uy tín với học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, đặc biệt là giáo viên cùng bộ môn và các cấp quản lý;

Đã tham gia dự thi giáo viên giỏi và đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh; đã tham gia bồi dưỡng HSG các cấp và có học sinh đoạt giải (đối với những môn có thi học sinh giỏi);

Có kinh nghiệm làm việc nhóm, có khả năng linh hoạt trong giải quyết vấn đề, biết chia sẻ, có thái độ khiêm tốn, hòa đồng, đảm bảo tính đoàn kết và tuân thủ theo những quy định trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Đối với giáo viên cốt cán Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, ngoài yêu cầu trên, phải có 1 trong các yêu cầu sau: đã trực tiếp tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, khu vực và có học sinh đoạt giải; đã tham gia các hoạt động viết tài liệu bộ môn và được xuất bản, tham gia biên tập sách; có kinh nghiệm phối hợp với người nước ngoài tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn.

Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ ra quyết định thành lập đội ngũ giáo viên cốt cán cấp THCS, THPT năm học 2018-2019. Số lượng, thành phần được lựa chọn vào danh sách cấp tỉnh mỗi bộ môn tùy thuộc vào đặc trưng, nhiệm vụ cụ thể của năm học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Malaysia chuẩn bị gia nhập BRICS

Malaysia chuẩn bị gia nhập BRICS

GD&TĐ - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết nước ông đang chuẩn bị gia nhập nhóm BRICS gồm các nền kinh tế mới nổi.