Hòa Bình: Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2016

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa có hướng dẫn một số nhiệm vụ cụ thể đối với các cấp quán lý và các đơn vị trường học trong công tác chuẩn bị và tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2016.
Hòa Bình: Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2016

Theo đó, yêu cầu tất cả các loại hình trường học phải hoàn thành chương trình theo kế hoạch, đảm bảo thời gian kết thúc năm học quy định. Tuyệt đối không được cắt xén chương trình đã qui định.

Đồng thời, hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo chính xác việc đánh giá, xếp loại học sinh, ghi đầy đủ vào Sổ gọi tên - ghi điểm và học bạ của học sinh theo đúng quy định hiện hành.

Có kế hoạch, nội dung cụ thể tổ chức việc ôn tập cho học sinh lớp 9 theo hướng dẫn của Bộ và của Sở GD&ĐT.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THCS thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và tổ chức triển khai Quy chế xét tốt nghiệp THCS nói trên đến tất cả cán bộ giáo viên và học sinh, đảm bảo việc xét tốt nghiệp THCS chính xác, công bằng, khách quan.

Trong quá trình xét công nhận tốt nghiệp THCS, các trường THCS, các trường PT DTNT THCS, trường THCS và THPT Ngọc Sơn tự tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học, phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học; đảm bảo có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì;

Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT ban hành quyết định kiểm tra chéo hồ sơ của các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS. Công tác kiểm tra phải tập trung vào các nội dung chính đã nêu ở trên.

Các đoàn kiểm tra chéo hồ sơ tại các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS phải chịu trách nhiệm về nội dung kết luận của mình.

Sở giao cho các phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường PT DTNT THCS trên địa bàn tổ chức xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9 học tại các trường PT DTNT THCS.

Phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn hướng dẫn trường THCS và THPT Ngọc Sơn tổ chức xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9 của trường THCS và THPT Ngọc Sơn.

Các trường PT DTNT THCS, trường THCS và THPT Ngọc Sơn thực hiện việc xét tốt nghiệp THCS theo lịch và hướng dẫn cụ thể của các phòng GD&ĐT.

Cô Phượng chụp ảnh lưu niệm.

Hạnh phúc từ những điều giản dị

GD&TĐ - Với tôi và đồng nghiệp, điều tuyệt vời nhất luôn là nụ cười trẻ thơ. “Thuyền trưởng” Cà Thị Phượng đã truyền lửa để chúng tôi thêm yêu nghề!