Hỗ trợ nhà giáo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

GD&TĐ - Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà giáo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hễ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn Công đoàn các đơn vị thực hiện một số nội dung hỗ trợ cho cán bộ, nhà giáo, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó, cán bộ, nhà giáo, người lao động là ca bệnh F0 có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid - 19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/ người

Cán bộ, nhà giáo, người lao động là ca bệnh F0 nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19 được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/ người.

Cán bộ, nhà giáo, người lao động bị tử vong do nhiễm vi rút Sars-CoV-2 thì thân nhân được hỗ trợ 5 triệu đồng (đối với công đoàn các đơn vị ngoài công lập phải đóng kinh phí công đoàn).

Cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, cán bộ nhà giáo, người lao động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid -19 được hỗ trợ từ 100 nghìn đồng đến 150 nghìn đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và ngày thực tế phòng, chống dịch được hỗ trợ mức tối đa không quá 2 triệu đồng /người/năm.

Cán bộ công đoàn cơ sở tham gia phòng, chống dịch Covid-19 mức hỗ trợ từ 80.000đ đến 120 nghìn đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và ngày thực tế phòng, chống dịch được hỗ trợ mức tối đa 2 triệu đồng/người/năm.

Mỗi đối tượng F0 chỉ được chi hỗ trợ 1 lần dù nhiều lần bị đương tính với Sars-CoV - 2. Trường hợp một người thuộc diện nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hỗ trợ theo đối tượng có mức cao nhất. Trường hợp đã được hỗ trợ thuộc F0 sau bị tử vong do Covid -19 thì thân nhân được hỗ trợ mức 5 triệu đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện: Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện chỉ hỗ trợ cho công đoàn cơ sở trực thuộc băng nguồn kinh phi cân đôi trong dự toán thu, chỉ tài chính hàng năm, sử dụng tài chính kinh phí dự phòng, xã hội hóa (nếu có). Trường hợp phải lấy từ nguồn tích luỹ báo cáo về Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Vi tảo có khả năng xử lý nước thải với giá thành rẻ.

Xử lý nước thải bằng vi tảo

GD&TĐ - Nuôi cấy vi tảo để chúng tự sinh sôi, sử dụng các chất ô nhiễm làm thức ăn… là công nghệ xử lý nước thải sinh học an toàn.
Bản in sách giáo khoa nổi cho người khiếm thị.

Sách giáo khoa hình cho người khiếm thị

GD&TĐ - Quy trình công nghệ của ĐHQG TPHCM, giúp các đơn vị nuôi dạy học sinh khiếm thị thuận tiện hơn trong việc chế bản sách giáo khoa dạng chữ nổi.