Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza
Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza
Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza
Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza
Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza
Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza
Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza
Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza
Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza
Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza
Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza
Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza
Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza 13

Hình ảnh những cánh diều trên bầu trời Gaza

GD&TĐ - Sống trong vùng bom đạn, những đứa trẻ ở Gaza tận dụng mọi vật liệu để làm những con diều, dù rách, để thả lên bầu trời trong vùng chiến sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ