Hình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạng
Hình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạng
Hình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạng
Hình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạng
Hình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạng
Hình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạng
Hình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạng
Hình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạng
Hình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạngHình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạngHình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạngHình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạngHình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạngHình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạngHình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạngHình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạng

Hình ảnh hiện trường vụ cháy khiến hơn 40 người thiệt mạng

GD&TĐ - Theo Phó thủ tướng Kuwait Sheikh Fahad Yusuf Saud Al-Sabah, vụ hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà dành cho công nhân ở thành phố Mangaf.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ