Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng
Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng
Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng
Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng
Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng
Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng
Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng
Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng
Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng

Hình ảnh hiếm của Solntsepyok tại điểm nóng

GD&TĐ -Lực lượng Nga vừa công bố những hình ảnh hiếm về Solntsepyok trong chiến dịch đặc biệt, loại vũ khí quân nhân Ukraine gọi là nguy hiểm nhất của Nga.
Xe tăng M1 Abrams.

Nhận Abrams và ác mộng bắt đầu?

GD&TĐ - Chính phủ Mỹ đã cam kết cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng Abrams, vũ khí được coi là yếu tố làm thay đổi tình thế cuộc xung đột.