Hàng nghìn đầu sách đến với 'Thư viện trên đá' ở Hà Giang
Hàng nghìn đầu sách đến với 'Thư viện trên đá' ở Hà Giang
Hàng nghìn đầu sách đến với 'Thư viện trên đá' ở Hà Giang
Hàng nghìn đầu sách đến với 'Thư viện trên đá' ở Hà Giang
Hàng nghìn đầu sách đến với 'Thư viện trên đá' ở Hà Giang
Hàng nghìn đầu sách đến với 'Thư viện trên đá' ở Hà Giang
Hàng nghìn đầu sách đến với 'Thư viện trên đá' ở Hà Giang
Hàng nghìn đầu sách đến với 'Thư viện trên đá' ở Hà GiangHàng nghìn đầu sách đến với 'Thư viện trên đá' ở Hà GiangHàng nghìn đầu sách đến với 'Thư viện trên đá' ở Hà GiangHàng nghìn đầu sách đến với 'Thư viện trên đá' ở Hà GiangHàng nghìn đầu sách đến với 'Thư viện trên đá' ở Hà GiangHàng nghìn đầu sách đến với 'Thư viện trên đá' ở Hà GiangHàng nghìn đầu sách đến với 'Thư viện trên đá' ở Hà Giang

Hàng nghìn đầu sách đến với 'Thư viện trên đá' ở Hà Giang

GD&TĐ - Chương trình thiện nguyện “Thư viện trên đá” đã đến với học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Cô Huế cùng trò học về ngôi nhà hạnh phúc.

Người mẹ hiền của trẻ khuyết tật

GD&TĐ - 13 năm công tác tại Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng, cô Đào Thị Huế dành trọn tình yêu thương cho những học trò khuyết tật.
Chương trình “Vầng trăng yêu thương” ở Cam Lâm, Con Cuông, Nghệ An.

Những vầng trăng yêu thương

GD&TĐ - Từ xã đảo đến bản làng heo hút miền núi rẻo cao, tiếng trống lân rộn ràng đã đem niềm vui đến cho trẻ nhỏ.