Cháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà ở Hà Nội
Cháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà ở Hà Nội
Cháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà ở Hà Nội
Cháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà ở Hà Nội
Cháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà ở Hà Nội
Cháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà ở Hà Nội
Cháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà ở Hà Nội
1Cháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà ở Hà NộiCháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà ở Hà NộiCháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà ở Hà NộiCháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà ở Hà NộiCháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà ở Hà NộiCháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà ở Hà NộiCháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà ở Hà Nội

Cháy lớn thiêu rụi 3 ngôi nhà ở Hà Nội

GD&TĐ - Ngôi nhà ở kết hợp làm cơ sở kinh doanh lốp ô tô tại khu vực cầu Lộc Hà (Đông Anh, Hà Nội) bốc cháy, lửa lớn lan sang 2 nhà liền kề.