Hà Tĩnh: Phát triển môi trường học, sử dụng ngoại ngữ từ năm học 2019-2020

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ từ năm học 2019-2020.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các nhà trường phổ thông. Yêu cầu cần xác định rõ mục tiêu cần đạt được tương ứng với mỗi cấp học, lớp học trong mỗi học kì, mỗi năm học. Xây dựng, nhân rộng, hỗ trợ các mô hình dạy học tiếng Anh hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, của nhà trường.

Tổ chức hiệu quả lễ phát động phong trào học tiếng Anh thông qua hoạt động sinh hoạt tập thể hoặc chào cờ đầu tuần của nhà trường trong tháng 10 hoặc tháng 11/2019.

Sau lễ phát động, các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giao lưu, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa sử dụng tiếng Anh.

Đưa nội dung “phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ” thành nhiệm vụ trọng tâm của năm học tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền để khuyến khích giáo viên, học sinh tích cực tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ phục vụ nhu cầu học tập, trao đổi thông tin và công việc.

Uống vitamin C mỗi ngày có tốt không?

Uống vitamin C mỗi ngày có tốt không?

GD&TĐ - Cơ thể không sản xuất được các vitamin và khoáng chất. Trong số các loại vitamin quan trọng và được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay là vitamin C.