Hà Tĩnh hướng dẫn tuyển giáo viên mầm non

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa công bố hướng dẫn liên ngành Sở GD&ĐT - Sở Nộ vụ về tuyển dụng, hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2014 - 2015. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa công bố hướng dẫn liên ngành Sở GD&ĐT - Sở Nộ vụ về tuyển dụng, hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2014 - 2015. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa công bố hướng dẫn liên ngành Sở GD&ĐT - Sở Nộ vụ về tuyển dụng, hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2014 - 2015. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa công bố hướng dẫn liên ngành Sở GD&ĐT - Sở Nộ vụ về tuyển dụng, hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2014 - 2015. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa công bố hướng dẫn liên ngành Sở GD&ĐT - Sở Nộ vụ về tuyển dụng, hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2014 - 2015.
Hà Tĩnh hướng dẫn tuyển giáo viên mầm non

Việc tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển.

Sau khi được UBNF tỉnh phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách; các đơn vị rà soát, nếu còn chỉ tiêu biên chế tiến hành tổ chức tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển;

Đối tượng dự tuyển theo chỉ tiêu còn lại của từng trường mầm non và người có hộ khẩu thường trú tại xã, nếu thiếu trên địa bàn xã thì lấy đối tượng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở các xã gần nhất với trường mầm non đó để dự tuyển.

Nội dung xét tuyển: Kết quả học tập gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về hiểu biết chung và hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ hoặc thực hành 1 tiết giảng dạy (không làm bài thi viết thay cho thực hành giảng dạy)

Sau khi hoàn thành việc tuyển dụng giáo viên theo các hình thức trên, các đơn vị rà soát số giáo viên đang HĐLĐ còn lại của từng trường và số chỉ tiêu HĐLĐ được giao, theo trình tự:

Rà soát số giáo viên HĐLĐ đã được xếp lương theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh nhưng chưa được tuyển dụng để tiếp tục bố trí HĐLĐ; trường hợp số giáo viên đã hợp đồng nhưng đơn vị đánh giá không đạt yêu cầu đề nghị chấm dứt HĐLĐ.

Sau khi rà soát xong, nếu còn chỉ tiêu thì bố trí giảng dạy theo hình thức HĐLĐ cho những người có trình độ đạt chuẩn theo quy định, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã, nếu trên địa bàn xã còn thiếu thì lấy đối tượng ở xã gần nhất.

Việc xét tuyển, HĐLĐ giáo viên mầm non phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng; đảm bảo sự bình ổn hoạt động của các nhà trường.

Nhà trường, phụ huynh mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

GD&TĐ - Thử nghiệm tại Trường Mầm non Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội, theo đánh giá của giáo viên và phụ huynh đã ghi nhận những điểm mới, tích cực của chuẩn.