Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông

Vân Anh - 16/02/2020, 22:25 GMT+7 | Giáo dục
Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý là Trưởng ban Chỉ đạoPhó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý là Trưởng ban Chỉ đạo

Theo Quyết định, Ban chỉ đạo gồm Trưởng ban là ông Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó trưởng ban là ông Chử Xuân Dũng- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; cùng 8 ủy viên và tổ thư kí.

Ban Chỉ đạo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Hà Nội có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc UBND TP ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và theo kế hoạch của UBND TP.

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn TP; Tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình báo cáo UBND TP, Bộ GD&ĐT theo quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm