Hà Nội giới thiệu sách giáo khoa lớp 4 tới hơn 14.000 giáo viên

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Ngày 11/3, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu sách giáo khoa lớp 4 mới.
Cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu sách giáo khoa lớp 4 mới.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội tới hơn 200 điểm cầu của các nhà xuất bản và các nhà trường. Hơn 14.000 giáo viên dự kiến tham gia dạy lớp 4 năm học 2023-2024 đã tham dự hội nghị tại các điểm cầu.

Năm học 2023-2024 là năm học thứ tư chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đối với học sinh tiểu học trên cả nước; nhưng đối với lớp 4 là năm đầu tiên. Bộ GD&ĐT đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024.

Bộ đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình mới, gồm 44 đầu sách giáo khoa của 6 đơn vị: NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Vinh, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM, NXB Đại học Huế, NXB Đại học Quốc gia TPHCM.

Hà Nội giới thiệu sách giáo khoa lớp 4 tới hơn 14.000 giáo viên ảnh 1

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở GD&ĐT Hà Nội.

Căn cứ danh mục sách giáo khoa đã được Bộ phê duyệt, các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để đưa vào giảng dạy tại các trường học trên địa bàn.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến đề nghị các nhà trường tiếp tục tạo điều kiện, tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận, bỏ phiếu kín đề xuất lựa chọn sách giáo khoa phù hợp, báo cáo phòng giáo dục và đào tạo.

Trên cơ sở báo cáo của các Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tham mưu UBND thành phố thành lập hội đồng lựa chọn, phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng từ năm học mới.

Hà Nội giới thiệu sách giáo khoa lớp 4 tới hơn 14.000 giáo viên ảnh 2

Giáo viên tham dự chương trình tại điểm cầu Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ.

Ông Phạm Xuân Tiến lưu ý, các nhà trường tuân thủ nghiêm túc quy trình lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 “quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông”.

Việc tổ chức giới thiệu sách giáo khoa mới tới cán bộ, giáo viên là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tất cả các sở giáo dục và đào tạo nhằm giúp đội ngũ nhà giáo tiếp cận đầy đủ về sách giáo khoa mới, từ đó quyết định lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tế để đưa vào giảng dạy từ năm học mới.

Là một trong những đơn vị có sách giáo khoa lớp 4 được Bộ GD&ĐT phê duyệt, đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, đến thời điểm này, đơn vị đã phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo tổ chức giới thiệu sách giáo khoa mới tới 63 tỉnh, thành phố. Đơn vị sẵn sàng hỗ trợ các nhà trường trong việc tìm hiểu, tiếp cận thông tin về sách giáo khoa.