NXB Giáo dục Việt Nam giới thiệu sách giáo khoa, thiết bị giáo dục lớp 4, 8, 11

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu sách giáo khoa và thiết bị giáo dục lớp 4, 8, 11 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Khai mạc Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa, thiết bị giáo dục lớp 4 theo Chương trình GDPT 2018 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 02/02/2023
Khai mạc Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa, thiết bị giáo dục lớp 4 theo Chương trình GDPT 2018 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 02/02/2023

Thực hiện lộ trình triển khai sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ ngày 02/02/2023, NXB Giáo dục Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa, thiết bị giáo dục lớp 4, lớp 8, lớp 11 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Hội thảo được tổ chức với mục tiêu để cán bộ quản lý và giáo viên tại các cơ sở giáo dục nắm bắt đầy đủ thông tin về nội dung, cấu trúc, những điểm nổi bật ở mỗi bộ sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt ban hành, làm cơ sở cho việc lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa có hiệu quả.

Trong mỗi buổi hội thảo, bên cạnh nội dung giới thiệu của các tổng chủ biên, chủ biên, tác giả về mỗi cuốn sách giáo khoa thuộc hai bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo”, các thầy cô giáo còn được giới thiệu các nguồn tài liệu hỗ trợ giáo viên sử dụng, dạy học theo sách giáo khoa mới hiệu quả, được đăng tải và truy cập miễn phí trên website taphuan.nxbgd.vn.

Đến thời điểm này, NXB Giáo dục Việt Nam đã tổ chức giới thiệu sách giáo khoa các lớp 4,8,11 tới trên 30 tỉnh, thành phố, với tổng số gần 18,500 điểm cầu.

Theo kế hoạch đến cuối tháng 3/2023, NXB Giáo dục Việt Nam sẽ hoàn thành việc giới thiệu SGK mới đến tất cả các tỉnh/thành trên cả nước theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.