rssheader

24/07/2021

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng III

GD&TĐ - 04/03/2021, 12:04 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Vợ tôi cũng là giáo viên THCS và đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm là giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12). Theo quy định mới, vợ tôi có phải học để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng III nữa không? – Phùng Thanh Hà (haphung***gmail.com).

* Trả lời: Theo Khoản 3, 4, 5, 6 Điều 10 Thông tư số: 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 Thông tư “Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập”, hướng dẫn: Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được công nhận là tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II quy định tại Thông tư này.

Các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I, hạng II (ban hành kèm theo Quyết định số 2513/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016; Quyết định số 2512/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) được tiếp tục thực hiện cho đến khi có các chương trình bồi dưỡng thay thế.

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên THCS được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu bạn đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) thì chứng chỉ này của bạn được công nhận là tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II quy định tại Thông tư số: 03/2021/TT-BGDĐT.

Trường hợp vợ của bạn sẽ không phải học để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THCS hạng III nữa (Quy định này chỉ áp dụng đối với giáo viên THCS được tuyển dụng sau ngày Thông tư số: 03/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành). Đối chiếu với Thông tư số: 03/2021/TT-BGDĐT, vợ bạn sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32).

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 15, Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội). - Email: bandocgdtd@gmail.com.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm