rssheader

17/05/2021

Ưu tiên kinh phí triển khai Chương trình mới

Hải Bình - 18/04/2021, 09:55 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Hằng năm, bằng nhiều nguồn vốn, chương trình lồng ghép, tỉnh đã ưu tiên bố trí vốn xóa phòng học tạm. Nhưng do nguồn lực hạn chế, khả năng cân đối mới đáp ứng phần nhỏ nhu cầu thực tiễn. 

Bộ GD&ĐT tiếp thu ý kiến đại biểu; đồng thời cho biết sẽ nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ các địa phương để đầu tư cơ sở vật chất (CSVC), cụ thể:

Về các chương trình, đề án, dự án giai đoạn 2016 - 2020: Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ phê duyệt đề án: Kiên cố hóa trường lớp học; Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới; Đề án bảo đảm CSVC cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (GDPT) giai đoạn 2017 - 2025.

Với các chương trình Bộ trực tiếp bố trí ngân sách đã có sự quan tâm, ưu tiên cho tỉnh Lai Châu. Cụ thể: Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 tổng vốn 257.770 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 194.820 tỷ; ngân sách địa phương 64.950 tỷ); Đề án Kiên cố hóa trường lớp học tổng vốn 220.141 tỷ đồng (vốn trái phiếu Chính phủ 205.500 tỷ).

Với Đề án bảo đảm CSVC cho chương trình giáo dục mầm non, GDPT giai đoạn 2017 - 2025, Bộ đang phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Quốc hội cân đối nguồn để hỗ trợ địa phương thực hiện đề án. Đề nghị UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hằng năm lập dự toán, cân đối vào dự toán địa phương báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí ngân sách địa phương để thực hiện.

Về định hướng xây dựng các chương trình, đề án, dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2025: Ngày 27/4/2020, Bộ GD&ĐT có Công văn số 1449/BGD&ĐT-CSVC gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Chính phủ về đề xuất định hướng thực hiện, danh mục các chương trình mục tiêu về GD-ĐT giai đoạn 2021 - 2025. Sau khi được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt, Bộ GD&ĐT sẽ hướng dẫn cụ thể để địa phương, trong đó có Lai Châu, triển khai các Chương trình theo mục tiêu, nhiệm vụ Thủ tướng giao, nhằm kiên cố hóa trường lớp học, tăng cường CSVC cho chương trình mới.

Bộ GD&ĐT kiến nghị HĐND, UBND tỉnh Lai Châu cân đối bố trí nguồn vốn địa phương để đối ứng đủ tỷ lệ theo quy định nhằm thực hiện các chương trình, đề án như: Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, Đề án Kiên cố hóa trường lớp học… Khẩn trương triển khai thực hiện, giải ngân vốn kịp thời để đưa các công trình vào sử dụng.

Phân bổ ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 37/2004/NQ-QH11 và Khoản 1 Điều 96 Luật Giáo dục năm 2019, bảo đảm phân bổ tối thiểu 20% tổng chi ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực GD-ĐT; cả chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển. Ưu tiên kinh phí huy động từ các nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT, bảo đảm lộ trình theo quy định tại Nghị quyết số 51/2017/NQ-QH.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển GD-ĐT giai đoạn 2019 - 2025; thực hiện hiệu quả lồng ghép các nguồn vốn ngân sách đầu tư phát triển giáo dục. Thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật; trong đó các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của cá nhân, tổ chức tài trợ, đóng góp; quản lý, sử dụng theo Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ tiếp tục tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển GD-ĐT, tăng mức đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học cho các địa phương, trong đó có tỉnh Lai Châu.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm