rssheader

28/07/2021

Tuyển dụng, sử dụng giáo viên thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hải Bình - 13/04/2021, 11:57 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Tình trạng sinh viên ngành sư phạm được đào tạo ra trường tỉ lệ tuyển dụng khá thấp, trong khi đó tại một số địa phương tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra. 

Cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với các Bộ ngành liên quan đổi mới phương án, cách thức để công khai rộng rãi về thông tin tuyển dụng giáo viên đến tận các ủy ban nhân dân cấp xã, để sinh viên ra trường tăng cơ hội tiếp cận thông tin và tham gia dự tuyển.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 29/9/2020) quy định việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên là nhiệm vụ và quyền hạn của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo đó, khi tuyển dụng, các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 1 lần trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng như: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. 

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng có ý kiến với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hoặc cơ quan được giao tuyển dụng thực hiện việc đăng thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, đồng thời có phương án chuyển tải thông tin tuyển dụng giáo viên đến ủy ban nhân dân cấp xã để sinh viên ra trường tăng cơ hội tiếp cận thông tin và tham gia dự tuyển.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm