rssheader

24/07/2021

Nghiên cứu nâng mức học bổng chính sách cho học sinh

Hải Bình - 17/06/2021, 14:05 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học dân tộc tại Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT không còn phù hợp với tình hình giá cả hiện nay. Đề nghị xem xét sửa đổi nâng mức học bổng chính sách bằng 80% mức lương cơ sở như hiện nay lên 100% mức lương cơ sở.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong năm 2021, Bộ GD&ĐT tổ chức khảo sát, đánh giá và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (Nghị định 116).

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá việc thực hiện Nghị định 116, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ theo hướng tích hợp các nội dung của Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 vào Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 116 dự kiến sẽ xây dựng, trình Chính phủ trong năm 2022, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của địa phương đồng thời nghiên cứu nâng mức học bổng chính sách cho học sinh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm