rssheader

27/07/2021

Nâng cao giá trị sử dụng bằng cấp các bậc đào tạo

Hải Bình - 15/06/2021, 14:02 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trong 5 năm qua, quy mô đào tạo đại học của nước ta không tăng nhiều, nhưng chất lượng đào tạo có chuyển biến đáng ghi nhận (Việt Nam đã có cơ sở giáo dục đại học lọt vào các bảng xếp hạng uy tín thế giới và khu vực; năm 2015 có 4.484 công bố khoa học trên hệ thống Scopus đến năm 2019 có 12.475 bài, tăng gấp 3 lần, đứng thứ 49 trong bảng xếp hạng của Scimago..), đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy vậy, chất lượng đào tạo còn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân. Để có cơ sở đối sánh giá trị văn bằng của nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, Bộ GD&ĐT đã trình và được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì triển khai Khung trình độ quốc gia đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020 - 2025 tại Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 với mục tiêu: “Đổi mới hoạt động đào tạo gắn với bảo đảm, nâng cao chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam; thiết lập mối quan hệ với khung trình độ quốc gia của các nước trong khu vực và trên thế giới; tạo ra cơ chế liên thông giữa các trình độ đào tạo; xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời”.

Khung tham chiếu các trình độ ASEAN (AQRF) xuất phát từ Hiến chương ASEAN do các nhà lãnh đạo ASEAN ký ngày 20/11/2007 tại Singapore. Mục tiêu của AQRF là để so sánh các trình độ giữa các quốc gia thành viên. AQRF sẽ liên kết khung trình độ quốc gia hay hệ thống trình độ trong ASEAN và trở thành một phần cơ chế của ASEAN để công nhận các trình độ đối chiếu với hệ thống trình độ khác trong khu vực. Theo yêu cầu của Ủy ban Tham chiếu trình độ ASEAN (Ủy ban AQRF), các nước ASEAN cần thực hiện tham chiếu Khung trình độ quốc gia của mỗi nước với AQRF.

Ngày 11/12/2020, Văn phòng Chính phủ  có Công văn số 10380/VPCP-QHQT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ GD&ĐT là cơ quan đầu mối, chủ trì tổng hợp và đệ trình báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu các trình độ ASEAN tới Ủy ban AQRF. Bộ GD&ĐT đang chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH và các bộ, ngành liên quan để thực hiện tham chiếu khung trình độ của Việt Nam với ASEAN.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao thực hiện tham chiếu khung trình độ của Việt Nam với ASEAN nhằm nâng cao giá trị sử dụng bằng các bậc đào tạo để sớm được khu vực và thế giới công nhận.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm