rssheader

24/11/2020

Chế độ phụ cấp bằng tiền mặt và trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

GD&TĐ - 04/10/2020, 07:15 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/ITN Ảnh minh họa/ITN

* Trả lời: Tại Điều 3 và Điều 4 Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 “Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao”, có nêu: Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành.

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 2 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 2 đôi giầy thể thao/năm, 4 đôi tất thể thao/năm, 4 áo thể thao ngắn tay/năm.

Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 1 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 1 đôi giày thể thao/năm, 2 đôi tất thể thao/năm, 2 áo thể thao ngắn tay/năm. Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất, phù hợp với khí hậu từng vùng, miền. Bộ GD&ĐT quy định mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao để thực hiện thống nhất ở các cơ sở giáo dục.

Nếu đối chiếu theo Quyết định trên thì bạn thuộc đối tượng được hưởng các chế độ phụ cấp bằng tiền mặt và trang phục. Tuy nhiên, căn cứ vào đội ngũ giáo viên, nhà trường sẽ bố trí giáo viên giảng dạy cho các lớp học. Riêng đối với trường tiểu học, giáo viên tiểu học được đào tạo đủ các môn học bắt buộc (trong đó có môn Thể dục).

Vì thế nếu trường bạn công tác không được bố trí giáo viên chuyên ngành giáo dục thể chất để dạy môn Thể dục thì bạn sẽ dạy môn học này và không được tính là dạy kiêm nhiệm. Do đó bạn không thuộc đối tượng được áp dụng Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm