rssheader

24/11/2020

Cách tính tăng giờ dạy

GD&TĐ - 25/10/2019, 13:38 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

* Trả lời: Khoản 1 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) có nêu: Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS là 19 tiết, giáo viên THPT là 17 tiết.

Tại Điều 8 Quy định này nêu rõ: Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn. Cụ thể: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp THCS và cấp THPT được giảm 4 tiết/tuần.

Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS và cấp THPT được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, việc giáo viên A và giáo viên B dạy 13 tiết/tuần là đúng với quy định hiện hành. Vì sẽ được giảm định mức tiết dạy ở chức vụ có tiết giảm cao nhất. Nếu giáo viên dạy vượt quá số trên có thể kiến nghị với Ban giám hiệu nhà trường hoặc đề xuất tính tiền dạy thêm giờ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm