rssheader

05/03/2021

Xây dựng thí điểm 3 mô hình trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

Lập Phương - 27/03/2019, 17:30 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, với nhiệm vụ, giải pháp tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, kế hoạch này ghi rõ việc phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng thí điểm 3 mô hình trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại 3 khu vực, tạo không gian dùng chung cho HSSV các cơ sở giáo dục, đào tạo. Nội dung thí điểm tập trung vào 2 vấn đề:

Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, theo hướng lồng ghép nội dung, thời lượng các môn học khởi nghiệp, các kỹ năng khởi nghiệp vào chương trình chính khóa hoặc ngoại khóa một cách phù hợp. Đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc đủ năng lực vận hành các dự án khởi nghiệp;

Xây dựng chương trình hỗ trợ khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm tại doanh nghiệp, xây dựng dự án khởi nghiệp theo yêu cầu, đặt hàng của doanh nghiệp nhằm tạo môi trường, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khuyến khích sinh viên khởi nghiệp, khuyến khích giảng viên tham gia hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Đồng thời, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ không gian làm việc cho các nhóm HSSV đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận hành các mô hình kinh doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu.

Kế hoạch của Bộ GDĐT cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp về công tác truyền thông; tổ chức ngày Hội khỏi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2019; công tác hỗ trợ đào tạo.Tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp..

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm