rssheader

18/01/2021

Tuyên Quang: Yêu cầu điều kiện bắt buộc thành lập trường mầm non tư thục

Minh Phong - 16/10/2019, 14:59 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Mới đây, Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang Vũ Đình Hưng vừa ký ban hành văn bản hướng dẫn thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục. Theo đó, điều kiện cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục bao gồm: Có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyên phê duyệt.

Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Văn bản cũng nêu rõ điều kiện để các đơn vị này hoạt động gồm: Có quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch UBND cấp huyện. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể như:

Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường; Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 8 m2/trẻ em đối với khu vực miền núi; Khuôn viên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên ngoài...

Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục. Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm