rssheader

20/10/2020

TP HCM: Thành lập Tổ dư luận xã hội phản ánh tâm tư, nguyện vọng nhà giáo

Lập Phương - 13/07/2014, 08:00 GMT+07 | Giáo dục
TP HCM: Thành lập Tổ dư luận xã hội phản ánh tâm tư, nguyện vọng nhà giáo

Mục đích nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới dư luận xã hội và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội tại Công đoàn Giáo dục quận, huyện và công đoàn cơ sở trực thuộc.

Kịp thời phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền những thông tin dư luận, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhà giáo và người lao động, nhất là cán bộ, nhà giáo và người lao động khối trường ngoài công lập liên quan đến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chương trình, nghị quyết của tổ chức Công đoàn, tình hình chính trị - xã hội, tình hình thời sự . . .

Thông qua hoạt động của các Tổ dư luận xã hội, Công đoàn Giáo dục quận, huyện và công đoàn cơ sở trực thuộc kịp thời nắm bắt và giải quyết hoặc phối hợp giải quyết những vấn đề quan tâm, bức xúc của cán bộ, nhà giáo và người lao động, hạn chế phát sinh các mâu thuẫn trong quan hệ lao động, góp phần kéo giảm các vụ tranh chấp lao động.

Thành viên Tổ dư luận xã hội cần xét chọn những người có trình độ cao đẳng, đại học, có hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của ngành, được đào tạo nghiệp vụ về công tác dư luận xã hội hoặc cán bộ công đoàn; cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động nhiệt tình, có điều kiện và thời gian để tiếp xúc quần chúng, để nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tham gia tập huấn, hội họp theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm