rssheader

17/09/2021

Thành lập thêm 2 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục

Hải Bình - 18/03/2021, 19:22 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Theo đó, quyết định 979/QĐ-BGDĐT cho phép thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư Giáo dục TPHCM; quyết định 969/QĐ-BGD&ĐT cho phép thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long trực thuộc công ty Cổ phần đầu tư Giáo dục Hà Nội.

Cả hai đều là trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tư thục, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

Hai trung tâm này hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, cho đến nay, cả nước có 7 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, bao gồm:

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học quốc gia Hà Nội, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C); Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Vinh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm