rssheader

18/01/2021

Thái Bình bắt đầu rà soát, kiểm tra các trung tâm ngoại ngữ, tin học

Hải Bình - 14/10/2019, 12:09 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Sở GD&ĐT phối hợp với phòng PA03, PA08 - Công an tỉnh thành lập 1 tổ kiểm tra, phân công lãnh đạo thanh tra Sở làm tổ trưởng; thành viên là các cán bộ, công chức thuộc Thanh tra Sở, cộng tác viên Thanh tra, phòng GDTX - Sở GD&ĐT và cán bộ phòng PA03, PA08 - Công an tỉnh.

Nội dung kiểm tra gồm việc thực hiện Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định sổ 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 21/2018/TT- BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức dạy ngoại ngữ.

Mục đích nhằm kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác quản lý, hoạt động giáo dục, việc chấp hành các quy định pháp luật của các Trung tâm ngoại ngữ, tin học đang hoạt động trên địa bàn tỉnh để chủ động trong công tác quản lý. Đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm quy định hiện hành trong lĩnh vực dạy ngoại ngữ, tin học.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu tất cả các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức dạy ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ. Việc kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị tổ chức dạy ngoại ngữ, tin học. Kết quả kiểm tra được thống kê, báo cáo và kiến nghị các cấp quản lý điều chỉnh, bổ sung các quy định cho phù hợp với thực tế, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm