rssheader

01/11/2020

Quảng Trị sắp xếp lại quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục

Hải Bình - 03/09/2019, 14:15 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Với nội dung này, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh hợp lý, phù hợp với từng vùng, địa phương theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong quá trình sáp nhập đã nảy sinh những khó khăn bất cập, cần có giải pháp phù hợp.

Đối với những khó khăn ban đầu do sáp nhập trường lớp, đề nghị các phòng GD&ĐT và các trường sáp nhập ổn định tư tưởng trong đội ngũ; tìm các giải pháp khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tình hình.

Đối với những bất cập về cơ chế, chính sách như định mức lao động của giáo viên dạy cả 2 cấp học, bố trí số lượng cán bộ quản lý đối với những trường đặc thù..., Sở GD&ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT để tháo gỡ.

Đối với trường sáp nhập lại nhưng quy mô trường học có quá nhiều điểm trường lẻ, rất khó trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục hoặc không đảm bảo về khoảng cách đi lại của học sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT, các phòng GD&ĐT có sự nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án khắc phục hợp lý.

Thực hiện chủ trương thí điểm xây dựng trường học tự chủ về tài chính trong chi thường xuyên: Sở và các địa phương nghiên cứu để tham mưu cho tỉnh xây dựng phương án tự chủ tiến đến chuyển đổi mô hình từ công lập ra ngoài công lập tại một số cơ sở giáo dục mầm non, THPT ở địa bàn có khả năng xã hội hóa cao sau khi có chủ trương của Bộ GD&ĐT.

Cùng với đó, trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh theo hướng sắp xếp lại hợp lý mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh, giảm dần điểm trường lẻ, đảm bảo khoảng cách đi học của học sinh, trên nguyên tắc đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú ở vùng điều kiện KT-XH khó khăn…

Các phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND cấp huyện rà soát, đề xuất phương án mở rộng quy mô trường mầm non công lập và kêu gọi nguồn lực xã hội mở thêm các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, dân lập nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm