rssheader

23/04/2021

Quản trị đại học tinh gọn tại Việt Nam trong thời 4.0

ND - 10/11/2018, 16:28 GMT+07 | Giáo dục
Quản trị đại học tinh gọn tại Việt Nam trong thời 4.0

Tiếp nối thành công của hội thảo Quản trị tinh gọn Made in Vietnam lần thứ nhất và lần thứ hai, Trường Đại học kinh tế, ĐHQGHN và nhóm nghiên cứu Quản trị tinh gọn tiềm năng cấp ĐHQG Hà Nội đã tổ chức Hội thảo nhằm bàn giải pháp để từng bước áp dụng Quản trị đại học tinh gọn vào các trường đại học tại Việt Nam trong bối cảnh của cuộc CMCN 4.0 và tự chủ đại học tại Việt Nam.

Quản trị đại học tinh gọn giúp các trường đại học tối ưu hóa được nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu. Kinh nghiệm thành công của các mô hình quản trị trường đại học trên thế giới đã chỉ ra rằng các trường đại học tại Việt Nam có thể áp dụng thành công Quản trị đại học tinh gọn nếu biết vận dụng sáng tạo và linh hoạt.

Hội thảo là cơ hội quý báu để nhóm nghiên cứu đưa Quản trị tinh gọn tiếp cận đến các trường đại học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu. Đồng thời, hội thảo sẽ mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu giữa nhóm nghiên cứu và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước để cùng nhau tìm ra các giải pháp thiết thực đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học của nước ta.

Tại Hội thảo, các học giả Việt Nam và Nhật Bản có nghiên cứu về mô hình quản trị đại học tinh gọn đã cùng nhau chia sẻ các kết quả của quá trình nghiên cứu. Đồng thời cùng trao đổi và thảo luận các giải pháp cụ thể hoàn thiện và ứng dụng mô hình quản trị đại học tinh gọn tại Việt Nam trong bối cảnh CMCN lần thứ tư.

Nhóm nghiên cứu Quản trị tinh gọn Made in Vietnam: là nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, được ĐHQGHN công nhận là nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp ĐHQGHN. Nhóm có nhiệm vụ nghiên cứu và tư vấn các giải pháp áp dụng Quản trị tinh gọn Made in Vienam vào thực tiễn hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng xuất và góp phần phát triển bền vững kinh tế đất nước.

Các hướng nghiên cứu chính của nhóm xoay quanh chủ thể là doanh nghiệp, tổ chức hành chính công, giáo dục, y tế. Đây là các hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao, góp phần thiết thực vào sự phát triển của đất nước trong những năm tới. Đồng thời, nhóm mong muốn nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0 kết hợp với Quản trị tinh gọn Made in Vietnam để xây dựng được mô hình tổ chức kiến tạo, doanh nghiệp kiến tạo để phù hợp trong nền kinh tế số.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm