rssheader

26/02/2021

Phát triển cộng tác viên giáo dục chính trị tư tưởng HS trên môi trường mạng

Hải Bình - 20/05/2019, 14:14 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong giải pháp này, chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên là theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của học sinh trên môi trường mạng; tham mưu xử lý theo thẩm quyền những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của học sinh;

Tham mưu xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng; tổ chức viết bài, hình ảnh, video clip, chia sẻ, bình luận nhằm định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận của học sinh đối với các chủ trương, chính sách của ngành Giáo dục và cơ sở giáo dục;

Phối hợp tổ chức nghiên cứu, đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động, thù địch, góp phần bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ uy tín của ngành Giáo dục và cơ sở giáo dục.

Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên bao gồm đại diện các phòng liên quan, tổ chức Đoàn, Hội, Đội, giáo viên giảng dạy giáo dục công dân, chủ nhiệm lớp và một số giáo viên, học sinh; mời đại diện một số cơ quan chức năng liên quan ở địa phương.

Ngoài ra, kế hoạch còn đề ra các giải pháp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua môi trường mạng; phát triển, quản lý các trang thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng; tăng cường sự phối hợp giữa ngành Giáo dục với các cơ quan chức năng ở địa phương.

Theo mục tiêu kế hoạch của Sở GD&ĐT Bến Tre, đến hết năm 2021, có ít nhất 85% cơ sở giáo dục xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên để tổ chức quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng và đạt 100% cơ sở giáo dục vào năm 2025;

Đến hết năm 2021, có ít nhất 85% đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên làm công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh và đội ngũ quản trị các website, diễn đàn, mạng xã hội của các cơ sở giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, giáo dục chính trị...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm