rssheader

20/09/2020

Phát động phong trào giáo dục văn hóa cho cán bộ, giáo viên, học sinh

Hải Bình - 02/05/2019, 10:45 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị giáo dục, trường học nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng xây dựng đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về tư tưởng đạo đức chính trị, đạo đức nhà giáo, kiến thức pháp luật, các quy định của ngành, trách nhiệm của cá nhân trong việc xây dựng và thực hiện nề nếp, kỷ cương trường học.

Tăng cường tổ chức các chuyên đề, hoạt động ngoại khóa nâng cao ý thức trong các hoạt động, hành vi như văn hóa xếp hàng, ý thức tập luyện thể dục - thể thao, ý thức trong tham gia giao thông, bỏ rác đúng nơi quy định…

Lồng ghép các nội dung giáo dục về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học… vào các hoạt động dạy và học phù hợp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm