rssheader

24/01/2021

Ninh Bình: Bứt phá trong phổ cập giáo dục và xóa mù chữ

Đức Trí - 27/11/2020, 15:54 GMT+07 | Giáo dục
Ninh Bình: Bứt phá trong phổ cập giáo dục và xóa mù chữ

Tại huyện Gia Viễn, năm 2020 công tác PCGD, XMC được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Gia Viễn quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả tốt, duy trì và nâng cao các kết quả đã đạt được trong năm trước. Trong đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ và công tác PCGD, XMC.

21/21 xã, thị trấn tiếp tục củng cố, duy trì và đạt chuẩn PCGD, XMC ở các mức độ cao nhất. Các cấp quản lý giáo dục, các nhà trường tích cực, đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng NTM; củng cố, nâng cao chất lượng đối với các trường học đã đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm.

Đội ngũ CB, GV, 100% đạt chuẩn; 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đến lớp, được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo tiêu chuẩn; 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình TH đạt 98,76%; tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS đạt 98,69%...

100% các trường MN, tiểu học, THCS, và THPT đã đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 22 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chiếm 35,4%, vượt 4 trường chuẩn mức độ 1 và 8 trường chuẩn mức độ 2 so với chỉ tiêu.

Công tác PCGD, XMC tại huyện Nho Quan nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện, xã, thị trấn. Huyện có đủ đội ngũ GV, NV, cơ sở giáo dục thực hiện PCGD, XMC. Có mạng lưới cơ sở giáo dục MN, TH, THCS, các TTHTCĐ để thực hiện PCGD, XMC.

Tỉ lệ trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%; trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục MN đạt tỷ lệ 100 %. Năm học 2019 – 2020, tỉ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình TH đạt tỉ lệ 98,05%; trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình TH đạt 99,5%. Số thanh thiếu niên tốt nghiệp THCS đạt tỉ lệ 97%; số trẻ khuyết tật 11-18 tuổi được tiếp cận giáo dục 147/157 chiếm tỉ lệ 93,6%...

Các địa phương tỉnh Ninh Bình đang làm tốt công tác phổ cập giáo dục

Tại thành phố Ninh Bình, công tác PCGD, XMC, đã huy động cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện đạt hiệu quả. 100% cơ sở giáo dục MN phối hợp chặt chẽ với gia đình nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; 100% nhóm lớp và số trẻ được tổ chức nuôi dưỡng bán trú; huy động 100% trẻ 5 tuổi đến lớp.

Đối với bậc TH, tỷ lệ HS lớp 5 hoàn thành chương trình TH đạt 99,5%; số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11-14 tuổi được tiếp cận giáo dục đạt 70%. Với bậc THCS, tỷ lệ HS đạt hạnh kiểm tốt, khá đều tăng; tỷ lệ  HS tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 đạt 99,36%.

Thành phố Ninh Bình luôn quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường, đồng thời các nhà trường tích cực huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để mua sắm trang thiết bị dạy học...

Năm 2020, đầu tư gần 150 tỷ đồng từ Ngân sách Nhà nước và các nguồn tài trợ, tập trung vào việc xây mới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và một số nội dung khác của công tác PCGD, XMC…

14/14 phường, xã đạt tiêu chuẩn PCGD MN cho trẻ 5 tuổi; 14/14 phường, xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; 14/14 phường, xã đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và 14/14 phường, xã của thành phố đạt tiêu chuẩn XMC mức độ 2.

Huyện Hoa Lư có đủ đội ngũ GV, NV, cơ sở giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Có mạng lưới cơ sở giáo dục MN, TH, THCS, các TTHTCĐ để thực hiện PCGD, XMC…

Điều kiện cơ sở vật chất các nhà trường tốt, với 11/11 trường MN đạt chuẩn Quốc gia (trong đó có 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2); 11/11 trường TH đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đạt cơ sở giáo dục cấp độ 3; 11/11 trường THCS đạt chuẩn Quốc gia và đạt cơ sở giáo dục cấp độ 3; 10/11 trường MN đạt cơ sở giáo dục cấp độ 3.

Chất lượng giáo dục các cấp học ngày càng ổn định và nâng cao. Các xã, thị trấn đều có đội ngũ GV, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện tốt công tác XMC trên địa bàn... 11/11 xã, thị trấn đều tiếp tục củng cố, duy trì tốt và đạt chuẩn PCGD, XMC ở các mức độ cao nhất...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm