rssheader

31/10/2020

Ngành GD đóng vai trò quan trọng trong phát triển nhân lực an toàn thông tin

Xuân Hòa - 04/07/2018, 14:06 GMT+07 | Giáo dục
Ngành GD đóng vai trò quan trọng trong phát triển nhân lực an toàn thông tin

Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT nghiên cứu, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mục tiêu của Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực AT-ANTT đến năm 2020 (Đề án 99) về số lượt cán bộ chuyên trách về AT-ANTT đi đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ TT-TT và các cơ sở đào tạo về ATTT ưu tiên đưa chuyên ngành đào tạo ATTT vào các đề án đào tạo tại nước ngoài.

Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ TT-TT, Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ĐHQG Hà Nội rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở đào tạo trọng điểm về ATTT chưa được cấp hoặc được cấp chưa đầy đủ kinh phí triển khai “Dự án Đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu về ATTT”.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ TT-TT rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình bố trí dự toán ngân sách Nhà nước được giao hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 99, bao gồm các nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực AT-ANTT được triển khai theo hình thức lồng ghép với các chương trình, đề án, dự án đào tạo khác.

Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ TT-TT tiếp tục triển khai lồng ghép các hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu về AT-ANTT; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh về AT-ANTT trong các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Bộ TT-TT bổ sung nhóm đối tượng “Cán bộ làm về AT-ANTT chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo đảm ATTT cho các hệ thống thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử các cấp” và “Giảng viên giảng dạy về AT-ANTT tại các cơ sở đào tạo trọng điểm” tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về ATTT do Bộ TT-TT tổ chức hàng năm...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm