Hải Dương: Điều kiện với học sinh học chương trình tiếng Anh 10 năm

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo văn bản này, học sinh lớp 6 THCS học chương trình tiếng Anh 10 năm phải đáp ứng một trong các điều kiện: Đã hoàn thành chương trình tiếng Anh 4 tiết/tuần ở tiểu học; có chứng chỉ xác nhận trình độ năng lực tiếng Anh bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương); đạt điểm khảo sát năng lực tiếng Anh do Sở GD&ĐT tổ chức từ 5,0 trở lên.

Học sinh học lớp 10 THPT học chương trình mới phải đáp ứng một trong các điều kiện: Đã hoàn thành chương trình tiếng Anh mới ở cấp THCS; có chứng chỉ xác nhận trình độ năng lực tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương); đạt điểm bài thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 từ 6,5 trở lên.

Sở GD&ĐT sẽ tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 của các trường THCS triển khai chương trình tiếng Anh mới chưa hoàn thành chương trình 4 tiết/tuần ở tiểu học.

Thời gian khảo sát vào 3/8/2018. Sau khảo sát, các học sinh đạt từ 5,0 trở lên sẽ được bố trí học chương trình mới; học sinh không đạt sẽ học chương trình 7 năm hiện hành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ