rssheader

12/04/2021

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, HSSV

Tiến Vượng - 11/07/2019, 15:34 GMT+07 | Giáo dục
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu khai mạc Hội nghị Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ TT&TT,  đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện các vụ, cục Bộ GD&ĐT, Bộ TT&TT, các chuyên gia, báo cáo viên, cùng đại diện các Sở GD&ĐT, các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, THSP, đại diện các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quang cảnh hội nghị 

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: “Cùng với sự ổn định về chính trị - xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng,  vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao, kinh tế tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, Việt Nam cũng thường xuyên phải đối mặt với sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, âm mưu “diễn biến hòa bình”, khủng bố, kích động bạo loạn nhằm thay đổi thể chế chính trị”...

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT tặng quà cho Sở GD&ĐT và Sở TT&TT  tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 

Thứ trưởng cho biết: Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV cần liên tục đổi mới về hình thức, phương pháp tập hợp HSSV; tăng sự gắn kết giữa lý luận với thực tiễn tổ chức các hoạt động rèn luyện của HSSV. Việc theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng của HSSV, đặc biệt là trên môi trường mạng còn gặp nhiều khó khăn. Đa số cơ sở giáo dục chưa có quy định và cơ chế để quản lý hoạt động của các nhóm, diễn đàn HSSV trên mạng xã hội. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội còn nhiều bất cập, chưa huy động được sức mạnh của các hội, đoàn thể tại địa phương...

Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - tặng hoa lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT.

Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giáo dục chính trị và công tác HSSV, thông tin đối ngoại và tuyên truyền chủ quyền biển, đảo nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ cốt cán của các Sở GD&ĐT, các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ SP, Trung cấp SP về công tác giáo dục chính trị và công tác HSSV; định hướng, giúp các Sở GD&ĐT và các nhà trường triển khai thực hiện hiệu quả công tác này trong năm học 2019-2020.

Trong đó một số nội dung trọng tâm cần định hướng tuyên truyền, giáo dục đối với HSSV triển khai tại Hội nghị tập huấn là: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với HSSV; Việc tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục HSSV sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh, hữu ích, đúng quy định của pháp luật; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; Chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta và các nội dung tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo đối với HSSV; Quán triệt các nội dung công tác trọng tâm về giáo dục chính trị và công tác HSSV năm học 2019-2020.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị các Sở GD&ĐT, các cơ sở đào tạo nghiêm túc tiếp thu tài liệu, trao đổi của các Báo cáo viên; tích cực thảo luận, trao đổi thẳng thắn về những vấn đề liên quan đến giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống HSSV, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo, những vấn đề còn tồn tại, góp ý định hướng để triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị và công tác HSSV trong năm học 2019-2020 và kiến nghị đề xuất với Bộ GD&ĐT, Bộ TT&TT các bộ, ngành và các địa phương nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, HSSV trong mỗi nhà trường, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện HSSV.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm